Hoppa till innehåll
Vi Gör Skillnad

Vård­företagarna samarbetar om kompetensförsörjning med Försvarsmakten

Igår deltog Vårdföretagarna på Centrala Försvarsmaktsrådets årliga konferens om kompetensförsörjning. Bakgrunden är den avsiktsförklaring som nyligen tecknats mellan Almega och Försvarsmakten. Syftet är att samarbeta kring kompetens- och personalförsörjningsfrågor. Johan Lahne, näringspolitisk expert, var på plats och nedan svarar han på några frågor kring projektet.

Vad är Centrala försvarsmaktsrådet och varför deltog Vårdföretagarna?

Det är Försvarsmaktens samlade paraply för samarbete med näringslivet och övriga samhället. Vid konferensen deltog ÖB Michael Bydén och knappt 200 personer från Försvarsmakten, näringsliv och myndigheter. Vi fick möjlighet att dela vår syn på kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen samt det nya samarbetet med Försvarsmakten.

Varför är kompetensförsörjning en viktig fråga för Vårdföretagarna?

Offentlig statistik och beräkningar från SKR visar att all den framtida arbetskraften måste gå till välfärden. Våra medlemsföretag kan inte växa mer än det finns tillgänglig personal. Därför är kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen en angelägen fråga för Vårdföretagarna.

Varför har Vårdföretagarna inlett ett samarbete med Försvarsmakten?

Kompetensförsörjning är en stor och bred fråga som kräver flera strategiska samarbeten. Försvarsmakten har gedigen erfarenhet att testa, rekrytera och utbilda personal. En sådan personalgrupp är Militär undersköterska. För Försvarsmakten är det centralt att kompetensen inte försvinner utan att personer väljer att arbeta vidare inom vården och omsorgen. Med Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF, kan Militär undersköterska översättas till civil kompetensnivå 5 motsvarande yrkeshögskoleexamen. Det underlättar matchning och rekryteringsprocessen för både medarbetare och arbetsgivare.

Är det inte smalt att samarbeta kring kompetensförsörjning av undersköterskor?

Undersköterska är en av de största yrkesgrupperna inom vården och omsorgen. Våra medlemsföretag uppger att bristen på rätt utbildning respektive arbetslivserfarenhet är det främsta utmaningarna vid rekrytering.

Vad hoppas du att samarbetet ska leda till?

Jag hoppas att undersköterskor som tjänstgör inom försvaret ska få en bra väg in till våra medlemsföretag. Avsiktsförklaringen innefattar inga skyldigheter gentemot varandra men utgör en bra grund för ett gemensamt arbete framåt. Ytterst handlar det om att ta vårt samhällsansvar och skapa medlemsnytta. Vårdföretagarna kan och vill bidra till att stärka kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen.