Hoppa till innehåll

Data kommer från de månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) som alla arbetsgivare redovisar. Vi kan konstatera att tillväxten av antalet förvärvsarbetande är mer positiv för privata verksamheter och klart starkast inom hälso- och sjukvården.

Nedan finns en sammanställning av utvecklingen inom vård och omsorg fördelat på utvecklingen av förvärvsarbetande på privata respektive offentliga verksamheter.

Några punkter om utvecklingen mellan 2020 och 2021:

  • Utvecklingen av antalet förvärvsarbetande är mer positiv för privata verksamheter (2,3 procent) i samtliga tre övergripande sektorer inom vård och omsorg, jämfört med offentliga verksamheter (0,6 procent).
  • Trots att andelen förvärvsarbetande inom privata sektorer endast uppgår till drygt 20 procent var den antalsmässiga tillväxten av förvärvsarbetande större i de privata verksamheterna totalt sett.
  • Tillväxten av förvärvsarbetande kommer nästan uteslutande inom hälso- och sjukvården.
  • Inom både Vård och omsorg med boende och Öppna sociala insatser minskade antalet förvärvsarbetande i offentliga verksamheter.
  • Antalet förvärvsarbetande inom privat hälso- och sjukvård ökade med 6,2 procent.