Hoppa till innehåll

Samlat utbildningsmaterial för överens­kommelsen avseende mutor och korruption

Sedan 2018 finns en överenskommelse mot mutor och korruption inom branschen för vård, omsorg och personlig assistans. Vårdföretagarna är en av parterna bakom överenskommelsen och nu finns ett utbildnings-kit publicerat för att underlätta för våra medlemmar och aktörer att använda materialet inom verksamhetens antikorruptionsarbete.

Överenskommelsen är gemensamt framtagen av parterna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Vårdföretagarna och Fremia, med stöd av Institutet Mot Mutor (IMM). Överenskommelsen skapar en ram inom vilken aktörer kan agera och mötas i enlighet med lagar samt undvika att hamna i situationer där osäkerhet om vad som är tillåtet uppstår. Inom ramen för överenskommelsen har parterna tagit fram ytterligare vägledning genom åren, bland annat genom informationsfilmer och kunskapshöjande seminarier.  Nu har även ett nytt utbildnings-kit tagits fram så att aktörer inom sektorn lätt ska hitta och använda materialet. Så här beskrivs det av Hayaat Ibrahim, tf. generalsekreterare IMM:

”De många mellanmänskliga relationer som uppstår inom vård, omsorg och personlig assistans gör sektorn till särskilt riskutsatt för korruption. De aktiviteter och det material som parterna genomfört och tagit fram tillsammans med IMM ger ett bra stöd i frågorna. Genom att samla allt i ett utbildnings-kit är vår förhoppning att det ska inspirera till mer diskussioner om antikorruption för aktörer som verkar inom vårdsektorn.”

Diskussioner viktiga för hantering av svåra situationer

Utöver den övergripande överenskommelsen har olika aktiviteter genomförts under åren. På överenskommelsens Youtube-kanal finns bland annat ett seminarium om tystnadskulturer samt lanseringsseminariet att se i efterhand. Dessutom har parterna tillsammans med IMM tagit fram ett antal informativa filmer med olika dilemman, med hänvisning till olika delar av överenskommelsen som kan vara till hjälp.

Överenskommelsen ingår i Vårdföretagarnas uppförandekod och våra medlemmar förbinder sig att följa dessa värden. Här är det viktigt att arbetsgivare uppmuntrar till samtal om frågor som upplevs svåra. På så sätt kan ledare och medarbetare känna en trygghet och säkerhet i hur de ska hantera olika situationer som uppstår. Att motverka korruption är ett kontinuerligt arbete som måste följa utvecklingen inom området. Genom att lyfta verklighetsbaserade exempel inom sektorn får verksamheterna mer konkret vägledning att förhålla sig till och detta leder i längden till ett mer effektivt förebyggande antikorruptionsarbetet.