Hoppa till innehåll

Den privat drivna sjukvården fortsätter att avlasta akutsjukhusen

Pandemin fortsätter att sätta sjukvården under stor press. Den privat drivna sjukvården har, precis som under första och andra vågen, ställt om sin verksamhet för att hjälpa till att avlasta akutsjukvården. Privata vårdgivare runt om i landet gör också stora insatser för att vi alla så snart som möjligt ska få vaccin.

Nästan 400 patienter vårdas nu på landets intensivvårdsavdelningar, enligt Dagens Medicin (23/4). Därtill kommer alla de patienter som blivit så svårt sjuka att de behöver sjukhusvård, men inte intensivvård. Resurser omprioriteras inom och mellan regioner och vårdinsatser som kan vänta skjuts på framtiden. Läget är mycket ansträngt för sjukvårdens medarbetare, som arbetat länge under hårt tryck.

Den privat drivna sjukvården har, liksom under första och andra vågen, ställt om sin verksamhet för att hjälpa till att avlasta akutsjukhusen och deras medarbetare med sådan vård som inte kan vänta. Nedan följer några av många exempel på hur privata vårdgivare bidrar.

I Region Stockholm har Capio Artro Clinic fortsatt att ta över akut frakturkirurgi, till exempel arm- eller benbrott från akutsjukhusen. GHP Arytmicentrum har tagit över patienter med hjärtrubbningar. Ersta sjukhus har fortsatt ställt om sin verksamhet för att bidra med utökad cancerkirurgi och subakut kirurgi. Aleris avlastar Nya Karolinska sjukhuset med kirurgi av maligna hudtumörer och stöttar Danderyds sjukhus med screening och uppföljning av cancer i urinvägarna. I samarbete med Södermalms Läkarhus hjälper Aleris också akutsjukhusen med utredning och behandling av gynekologisk cancer.

Ryggkirurgiskt Centrum tar emot patienter från Nya Karolinska sjukhuset som har behov av neurokirurgi och ryggkirurgi som inte kan vänta. Art Clinic, som i vanliga fall utför estetisk plastikkirurgi, har liksom tidigare erbjudit sig att hjälpa Tema Cancer på Nya Karolinska sjukhuset med bröstcanceroperationer. UroClinic avlastar akutsjukhusen genom att operera prostata- och urinblåsecancer, samt svåra njur- och uretärstenar. Sophiahemmet och GHP Kirurgkliniken har, liksom tidigare, erbjudit sig att på sin vårdavdelning ta hand om patienter som genomgått avancerade canceroperationer på Nya Karolinska sjukhuset. Remeo har fortsatt att avlasta direkt från IVA. Tack vare insatserna återhämtar sig de allra flesta av deras post-Covid-patienter trots lång och svår tid i akutsjukvården och på IVA.

Capio står för omkring 25 procent av slutenvården för covidpatienter i Stockholm, vid Capio S:t Görans sjukhus och inom geriatriken. Aleris och Stockholms sjukhem är två andra vårdgivare som tar stort ansvar för patienter med covid-19 vid geriatriska och palliativa avdelningar. Utökningen av avancerad hemsjukvård är också en viktig avlastning av akutsjukhusen. Hos Aleris har drygt 100 fler patienter fått möjlighet till avancerad sjukvård i hemmet som ett alternativ till vård på sjukhus under pandemin.

Medarbetare hos de privata vårdgivarna med intensivvårdskompetens uppmuntras att stödja akutsjukvården. Till exempel arbetar narkos- och intensivvårdsutbildade sjuksköterskor från Capio Ögon och Ortopediska Huset tillfälligt på Capio S:t Görans sjukhus, som har dubblerat sin intensivvårdskapacitet. Även de andra akutsjukhusen i regionen får hjälp av medarbetare hos privata vårdgivare att bemanna akutsjukvården, till exempel från GHP. Ytterligare ett annat exempel är att en operationssal för frakturkirurgi på Capio S:t Görans sjukhus bemannas med sjukvårdspersonal från Ortopediska Huset, vilket i sin tur frigör personal till sjukhusets intensivvård. 

Men det är inte bara i Stockholm utan även i andra regioner som privata vårdgivare hjälper till att avlasta akutsjukvården. I Region Uppsala lånar de privat drivna vårdcentralerna, bland andra Ekeby Hälsocenter, Lideta och Praktikertjänst, ut sjuksköterskor och undersköterskor till Akademiska sjukhuset. Aleris Elisabethsjukhuset stöttar Akademiska sjukhuset med prioriterade ortopediska fall, samt med vårdplatser efter operation. Läs gärna mer om det samarbetet här.

Några exempel från andra regioner är att Capios verksamhet vid sjukhuset i Motala bidrar i Region Östergötlands covidvård. Aleris hjälper Region Västmanland med medicinsk prioriterad avancerad fotkirurgi samt Region Kronoberg med fot-, axel- och handkirurgi. I Region Norrbotten har de privat drivna vårdcentralerna, däribland Praktikertjänst, lånat ut medarbetare till akutsjukhusen. Motsvarande behov finns i Region Västernorrland, där regionen avser låna in medarbetare från privat drivna vårdcentraler till sjukhusen.

Läget i vården är väldigt ansträngt. Det viktigaste vi alla kan göra för att minska belastningen på sjukvården är att minska smittspridningen i samhället. Unilabs analyserade 55 000 PCR-tester förra veckan, deras näst högsta siffra någonsin. Alla vårdcentraler, privata och regiondrivna, har gjort och gör jätteinsatser med vaccineringen av landets äldre vid sidan av alla andra vårdbehov som måste tas omhand. Många privata vårdgivare utöver de som redan nämnts, som Doktor24 och Min Doktor, bidrar nu med vaccinationskapacitet på bred front för att vi alla så snabbt och snart som möjligt ska kunna bli vaccinerade.

De privata vårdgivarna finns vid regionernas sida som viktiga partners. Den privat drivna sjukvården kan och vill bidra. På så sätt kan vi använda hela sjukvårdssystemets kapacitet så optimalt som möjligt i detta ansträngda läge.