Hoppa till innehåll

Delta i SKR:s nationella brukar­undersökningar inom socialtjänstområdet

Den 15 april öppnar SKR:s nationella bru­karundersökningar för anmälan för privata aktörer som bedriver verksamhet inom funktionshinderområdet, stödboende eller HVB för barn och unga.

Deltagandet i brukarundersökningarna ger möjlighet att fånga upp den upplevda kvaliteten i verksamheterna och jämföra de egna resultaten med andras. Resultaten ger också en viktig grund för ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete. Det innebär också en möjlighet att utvärdera resultaten tillsammans med medarbetarna och diskutera verksamhetens styrkor och utvecklingsområden. En värdefull feedback som i många fall fungerar som en motivationshöjare.

Vårdföretagarna har under många år varit drivande i att socialtjänsten ska bli mer kunskapsstyrd. Att brukarundersökningar nu genomförs på fler områden är ett viktigt steg i rätt riktning och resultatet av ett gott samarbete med SKR, som visar stort intresse för att få fram kunskapsunderlag som kan bidra till ökad kvalitet. Vi uppmuntrar alla medlemsföretag som har möjlighet att delta.

Den 15 april öppnar anmälan för privata aktörer som bedriver verksamhet inom funktionshinderområdet, stödboende eller HVB för barn och unga.

Brukarundersökningarna är tillgängliga digitalt och utformade för att passa individuella behov, exempelvis vad gäller språk och kommunikationsverktyg.