Hoppa till innehåll
Utvecklingen av kvalitetsjämförelser går nu bakåt istället för framåt. Det embryo till jämförelser av vårdcentraler som fanns på 1177 Vårdguiden togs abrupt bort i våras. Idag har vi en lagstadgad rättighet att som patient välja öppenvård i hela landet. Men vi ges inte några reella verktyg för att ta reda på vilken vårdcentral som är bäst för just min åkomma. Ett byte från en vårdcentral jag inte är nöjd med till en annan får därför ske helt i blindo. Det är idag i princip omöjligt för patienter att skaffa sig en övergripande bild om vårdgivarnas kvalitet och jämföra den.

Kvalitetsjämförelser är viktiga. De har potential att höja kvaliteten i vården och omsorgen och är efterfrågade av patienter och anhöriga. Att kunna mäta och jämföra kvaliteten i vård och omsorg har länge varit en prioriterad fråga för Vårdföretagarna.

När Vårdföretagarna ställt frågan om varför Inera, som driver 1177 Vårdguiden på uppdrag av Sveriges regioner, har dragit tillbaka jämförelsetjänsten har vi fått till svar att det är på grund av att sidan ska mobilanpassas, att den bygger på föråldrad teknik och att det är svårt att enhetligt beskriva vårdutbudet. Men målsättningen är, hävdar Inera, att återinföra funktion när alla utvecklingsarbeten är klara. Svaret ger dock inte någon vägledning i när detta ska ske. Vilket förstås är den följdfråga Vårdföretagarna nu har ställt till Inera och vill få ett snabbt svar på.

För Vårdföretagarna är det en självklarhet att medborgarnas möjligheter att jämföra kvalitet i vården måste stärkas. Det är vi inte ensamma om att tycka. Regeringen och deras samarbetspartier C och L har i sin överenskommelse pekat ut att patienters rätt till information och rätt att välja ska värnas. Öppenheten och uppföljningen gällande information om väntetider, tillgänglighet och kvalitet inom vården ska öka.

Frågan är bara hur det rimmar med att möjligheten att jämföra vårdkvalitet på 1177 Vårdguiden helt tagits bort?

Här kan du läsa Ineras svar på skrivelsen från Vårdföretagarna angående möjligheterna att jämföra vård på 1177 Vårdguiden

Här kan du läsa Vårdföretagarnas följdfråga till Ineras styrelse 

Vårdföretagarna har tidigare skrivit en debattartikel i ämnet som du hittar här.