Hoppa till innehåll

Imorgon sammanträder Ineras styrelse. Vårdföretagarna uppmanar styrelsen att skyndsamt återinföra patienters möjlighet att jämföra vårdgivare på nätet. Vårdföretagarnas skrivelse skickas mot bakgrund av att information om telefon- och besökstillgänglighet och kvalitetsresultat plockades bort från 1177.se under våren 2019.

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Inera ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och har uppdraget att förvalta 1177 Vårdguiden.

Varför är det viktigt att den information som plockats bort från 1177 återinförs?
– Det är en självklarhet för de flesta av oss idag att kunna söka information om och jämföra olika tjänster, det gäller också sjukvården. Hur snart kan jag få en tid? Får jag träffa samma läkare varje gång? Och vad har andra tyckt om bemötandet på vårdcentralen? Ska vård kunna väljas måste den gå att jämföra. Att, som nu, ta bort viktig information om kvaliteten och tillgängligheten på 1177 försämrar medborgarnas möjlighet att jämföra vården, säger Sabina Joyau, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Hur kommer det sig att informationen plockats bort?
– Vi har ställt frågan till Inera och fått till svar att det pågår en behovsutredning för att ta reda på om funktionen fyller ett syfte. För det första är jag frågande till om en tjänst verkligen måste plockas bort för att kunna utredas. För det andra är det för mig självklart att medborgarnas möjligheter att jämföra vård måste stärkas, inte försvagas. Jag hoppas att Ineras styrelse och SKL är av samma åsikt.

Vad hoppas du på nu?
– Att den information som plockats bort skyndsamt läggs tillbaka på 1177. Vi uppmanar dessutom Inera och SKL att se över hur informationen kan utvecklas och presenteras på ett mer användarvänligt sätt. Webbplatsen har tolv miljoner besök varje månad och medborgarna ska självklart ha rätt till information som gör det möjligt att göra ett aktivt, välinformerat val.

Här kan du läsa Vårdföretagarnas skrivelse till Ineras styrelse.

Vårdföretagarna har tidigare skrivit en debattartikel i ämnet som du hittar här.