Hoppa till innehåll

Nu lanseras utbildningsfilmer som ett stöd för att motverka risker för korruption inom vård, omsorg och personlig assistans. Utgångspunkten är att det ska vara lätt att göra rätt.

I början av 2018 tog Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Arbetsgivarföreningen KFO och Vårdföretagarna med stöd av Institutet Mot Mutor (IMM) fram en överenskommelse för att motverka mutor och korruption i verksamheter inom vård, omsorg och personlig assistans.

Nu tar parterna överenskommelsen vidare med en webbutbildning för att ytterligare bidra med kunskap och stöd för att göra rätt i praktiken. Filmerna beskriver bakgrunden till överenskommelsen och dess övergripande delar, exempel på dilemman som kan uppstå samt tips på hur verksamheterna kan arbeta med överenskommelsen.

Ambitionen är att öka medvetenheten om vilka korruptionsrisker som finns i branschen och att det ska vara lätt att göra rätt.

– Inom ramen för vår unika överenskommelse tar vi nu nästa steg. Medarbetare i vårdföretag ska ha goda kunskaper om hur korruption ska motarbetas, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar inom vård, omsorg och personlig assistans eller kommer i kontakt med sektorn. Filmerna kan även med fördel användas redan i utbildningsstadiet.

Filmerna hittar du på den gemensamma Youtubekanalen för överenskommelsen genom att klicka här.