Kristdemokraternas förslag slår mot pensionärer och entreprenörer

Att överge tanken på lagstadgad nationell valfrihet enligt LOV i hemtjänsten är att lämna en stor del av Sveriges äldre utan egenmakt. Det är också att stänga dörren för de många offentliganställda entreprenörer – ofta kvinnor – som vill förverkliga en idé om bättre hemtjänst i ett eget företag. Detta kan omöjligt vara Kristdemokraternas avsikt, men det blir i praktiken följden av Maria Larssons förslag. Det säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef i Vårdföretagarna, i en kommentar till förslaget från en arbetsgrupp inom Kristdemokraterna att LOV, Lagen om Valfrihetssystem, inte ska bli generell.

– Att överge tanken på lagstadgad nationell valfrihet enligt LOV i hemtjänsten är att lämna en stor del av Sveriges äldre utan egenmakt. Det är också att stänga dörren för de många offentliganställda entreprenörer – ofta kvinnor – som vill förverkliga en idé om bättre hemtjänst i ett eget företag.  Detta kan omöjligt vara Kristdemokraternas avsikt, men det blir i praktiken följden av Maria Larssons förslag.

Det säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef i Vårdföretagarna, i en kommentar till förslaget från en arbetsgrupp inom Kristdemokraterna att LOV, Lagen om Valfrihetssystem, inte ska bli generell.

– Maria Larsson menar att kommuner ska kunna säkra valfrihet via LOU-upphandling i stället. Men då är det fortfarande kommunen som avgör vad den äldre ska kunna välja mellan.

– Att överge LOV innebär att etableringsfriheten försvinner. Den är en av grundstenarna i ett valfrihetssystem, eftersom den innebär att nya vårdgivare kan komma in och skapa nya lösningar för äldres behov. Det skulle också hindra små företag men gynna de allra största, som har stora resurser att hantera en LOU-upphandling.

– Maria Larsson påpekar att LOV idag har brister. Men det är en myt att det inte går att få företag att etablera sig i glesbygd. Hoting och Storuman är exempel på glesbygdskommuner som lyckats väl.

– Det sägs vara ett problem att det finns många valalternativ i Stockholm. Men här gäller det snarast att informationen om företagens profilering måste bli bättre. Få ser det som ett problem att det finns många restauranger i en storstad, men om det inte gick att se vad som skiljer dem åt skulle det vara svårt att planera krogbesöket.

Idag har 179 kommuner infört eller beslutat att införa LOV i någon verksamhet. Resten tvekar eller är direkt avvisande. Till de senare hör Göteborg, Malmö, Norrköping och Luleå.

För frågor, kontakta:
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Tel: +46 72 742 6924
hakan.tenelius@almega.se