Lär av vård­företagen

Varför kan privata företag gå med vinst i vården där offentlig vård går med underskott? Debatten pågår för fullt i Västmanland.

Svaret ligger förstås inte i att uppdraget är ett annat eller att privata utförare väljer bort patienter som det offentliga tvingas ta emot. Det strider såväl mot lag som mot läkaretiken.

När vi frågar vårdföretagare och deras medarbetare som själva ofta har erfarenheter av att jobba i såväl landstingets regi som i ett privat vårdbolag kommer andra tydliga skillnader fram:
Det finns ett tydligt medarbetar- och kundfokus som inte är lika påtagligt i den offentligt utförda vården. Arbetssättet är att utföra uppgifter så att såväl patienter som andra medarbetare är nöjda.

Medarbetarna är mer involverade och det gäller alla, inte bara läkare. Fokus är mer på att ifrågasätta och föreslå förbättringar.
Det gäller inte minst besluts­vägar för olika förbättringsförslag som slipper gå vägen genom den beslutande nämnden med klåfingriga politiker som alltför ofta inte kan hålla fingrarna bort från det dagliga arbetet. I den privat utförda vården ligger det i medarbetarnas händer.

En annan skillnad mot den offentligt utförda vården är tydlighet om vad som är inriktningen, prioriterat eller för den delen målen med verksamheten.
Vad många offentligt drivna verksamheter inte ser är att i vården är just prioriteringar svåra att hantera för den enskilde medarbetaren.

Feedback lyser tyvärr också med sin frånvaro i offentligt utförd vård. Mätning och uppföljning är något som finns betydlig mer av inom privat utförd vård.
Uppföljning ger feedback, positiv som negativ, men används även för att säkerställa kvalitet och förbättringsförslag.

Ytterligare ett område som klart skiljer ut sig i den privat utförda vården är att det i hög­re grad är ett standardiserat arbetsätt. I privat utförd vård ges praktiskt användbara instruktioner för att undvika krångel och oklarheter.

Med tydliga arbetssätt följer även en högre grad av fortbildning än inom det offentliga.

Ledning av privata vårdföretag kännetecknas mer av att försöka skapa en kultur med värderingar med ömsesidigt förtroende, lag­arbete och ett synligare ledarskap.

Lönebildning inom privata vårdföretag är mer relaterad till målen att belöna rätt beteende.

Det är den privata vårdens arbetsätt som debatten om vården borde handla om. I stället för att lägga fokus på om det ska finnas etableringsfrihet eller huru­vida företag ska få gå med vinst, borde politiker och journalister ta intryck av privata företags arbetssätt.

En effektiv användning av skattepengar kopplat med en stark oberoende utvärdering av svensk sjukvård med fokus på patienten är mer intressant att diskutera valåret 2010.

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Artikeln publicerad i Fagersta-Posten den 28 juni.