Bristande patientinformation

Vårdvalen är ett stort steg framåt; ett framsteg för patienterna och för alla de vårdföretag som får bättre möjligheter att etablera sig, skriver Katarina Storm Åsell.

Vid årsskiftet fick landets patienter rätt att själva välja sin vårdcentral/hälsocentral när vårdval till primärvården blev obligatoriskt i hela landet. Samtliga landsting och regioner har infört eller kommer att införa vårdval eller hälsoval. Värmland införde Hälsoval den 1 mars 2010. Syftet med Hälsoval är att öka tillgängligheten och höja kvaliteten i vården genom att vårdgivare fritt kan etablera sig i Värmland och konkurrera om patienternas förtroende.

Men tyvärr finns det hinder på vägen som motverkar patienternas möjligheter att påverka sin vård i denna positiva riktning. Enligt Vårdföretagarnas Vårdindikator vet inte 30 procent av de svenska männen och 25 procent av de svenska kvinnorna om vårdvalsreformen har införts där de bor. Flera av dessa bor ändå i landsting där reformen har införts. Vidare uppger hela 70 procent av invånarna i Värmland att de inte har fått tillräcklig information om vilka vårdgivare de kan välja och hur valet går till.

Från Vårdföretagarnas sida har vi också sett att det finns andra problem med information om vårdvalen. Ett av dessa är när de vårdgivare som uppnått kraven för auktorisation vid införandet av vårdvalet får gratis marknadsföring genom landstinget då medborgarna informeras. I informationen ingår landstingets samtliga vårdcentraler, medan nya vårdgivare som inte blivit auktoriserade i tid för införandet blir utan marknadsföringen. Det förekommer också att landsting endast informerar om de egna vårdgivarna i samband med införandet av vårdval.

Vårdvalen är ett stort steg framåt; ett framsteg för patienterna och för alla de vårdföretag som får bättre möjligheter att etablera sig. Patienterna får ökade möjligheter att påverka sin vård och personalen får fler arbetsgivare. Men framförallt får vi mer vård för pengarna. Därför är det viktigt att ansvariga i Värmland aktivt arbetar med de hinder som finns för att reformen ska fungera, och där är kanske informationen till medborgarna det allra viktigaste.

Katarina Storm Åsell, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i NWT den 30 april