Hoppa till innehåll

Uppdrag att skapa långsiktig samverkansstruktur för analys och återkoppling av klagomål till berörda aktörer. Diarienummer 7.1-24006/2015.

Status
Besvarad

Från
IVO, Inspektionen för vård och omsorg

Svar senast
6 april 2016

Kontaktperson

Rikard Johansson

Kvalitets-/etikrådgivare

Stockholm

+46 8 76 269 83 +46 70 652 69 83 E-post

Läs mer