Uppdrag att skapa långsiktig samverkansstruktur för analys och återkoppling av klagomål till berörda aktörer. Diarienummer 7.1-24006/2015.

Remiss IVO 7.1-24006/2015.

Vårdföretagarnas remissvar IVO 7.1-24006/2015.

Detta ärende

Status


Från

IVO, Inspektionen för vård och omsorg


Svar senast

6 april 2016

Kontaktperson