Terminologiremiss, området uppmärksamhetsinformation

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

20 oktober 2015


Länk till remiss

VF_Terminologi_Socialstyrelsen_A.pdf

Kontaktperson