Terminologiremiss: Begreppet distanskontakt inom området vårdkontakter

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

23 januari 2017


Länk till remiss

Kontaktperson