Terminologiremiss: Begrepp inom områdena patientsäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

6 december 2016


Länk till remiss

Terminologi

Kontaktperson