Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20)

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

vardforetagarnas-remissvar-sou-2019-20-starkt-kompetens-i-vard-och-omsorg

S2019/02078/FS

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

20 september 2019


Länk till remiss

Remissen