SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

27 oktober 2015


Länk till remiss

VF_SOU_2015_32_Nästa_fas_i_e_h_A.pdf