SOSFS 2009:30 om donation och tillvaratagande av vävnader och celler, SOSFS 2009:31 om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården, SOSFS 2009:32 om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

17 februari 2017


Länk till remiss

Remiss 2009_30, 31, 32.pdf

Kontaktperson