Hoppa till innehåll

SOSFS 2009:30 om donation och tillvaratagande av vävnader och celler, SOSFS 2009:31 om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården, SOSFS 2009:32 om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Status
Avstod från att svara

Från
Socialstyrelsen

Svar senast
17 februari 2017

Remiss 2009_30, 31, 32.pdf

Kontaktperson