Remiss Utredningen om en kommunallag för framtiden (Fi 2012:07)

Läs Vårdföretagarnas remissvar här.

Detta ärende

Status


Länk till remiss

Fi 2012:07 Utredningen om en kommunallag för framtiden