Remiss av förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria)

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Inspektionen för vård och omsorg, IVO


Svar senast

14 oktober 2015


Länk till remiss

VF_Lex_Maria_IVO_A.pdf

Kontaktperson