Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

7 november 2014


Länk till remiss

Remiss SOU 2014:23