Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden SOU 2017:15

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Dnr: S2017/01576/FS.

Detta ärende

Status


Svar senast

11 juli 2017


Länk till remiss

Remiss SOU 2017:15

Kontaktperson