Kunskapsstöd och rekommendationer om plötslig oväntad död hos spädbarn dnr.3.1 35690/2014

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Remissens två delar ”rapporten och dess metodbilaga” får du fram genom att klicka på länkarna nedan.

Rapporten: http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/remiss-plotslig-ovantad-dod-hos-spadbarn.pdf

Bilagan: http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/metodbilaga-plotslig-ovantad-dod-hos-spadbarn.pdf

Detta ärende

Status


Svar senast

14 september 2016


Länk till remiss

Kontaktperson