Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna Dnr. S2016/02521/SF

Läs Vårdföretagarnas remissvar

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

7 juni 2016


Länk till remiss

Remiss S2016-02521-SF.pdf

Kontaktperson