Guldgruvan i hälso- och sjukvården – Förslag till gemensam satsning 2011-2015. Översyn av de Nationella kvalitetsregistrens fortsatta utveckling

 

Läs remissen

Läs remissvaret

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet