Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

remissvar-genomforande-av-webbtillganglighetsdirektivet

Remiss Ds 2017:60/Fi2016/04244

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

27 februari 2018


Länk till remiss

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet-ds-201760.pdf