Förslag till intyg för praktisk tjänstgöring för läkare utbildade utanför EU och EES

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Dnr 10.2-29598/2016

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

7 december 2016


Länk till remiss

Remiss om praktisk tjänstgöring för läkare.pdf

Kontaktperson