Förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

30 oktober 2014


Länk till remiss

VF_hälso_sjukvårdsl_1982_763_A.pdf

Kontaktperson