För kvalitet – Med gemensamt ansvar. SOU 2015:17. Dinarienr: S2015/1590/SF.

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

26 juni 2015


Länk till remiss

VF_SOU_2015_17_För_kvalitet_A.pdf

Kontaktperson