Hoppa till innehåll

En värdefull vård

Svenska Läkaresällskapets (SLS) arbetsgrupp En Värdefull Vård (EVV) har skrivit en rapport vi nu skickar på remiss för synpunkter. Syftet är att bidra med underlag till SLS arbete med att utarbeta en policy för utveckling av svensk hälso- och sjukvård. Rapporten i sammanfattning.

Status
Avstod från att svara

Från
Svenska Läkaresällskapet

Svar senast
15 september 2015

Kontaktperson