Effektiv vård SOU 2016:2

Utredningen En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården har lagt fram betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2).

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

 

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

27 maj 2016


Länk till remiss

Remiss SOU 2016:2

Kontaktperson