Hoppa till innehåll

Departements­promemorian Institutet för uppföljning och utvärdering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2010:3)

 

Läs remissen

Läs remissvaret

Sammanfattning
I mars 2009 beslutade statsrådet Göran Hägglund att inrätta en arbetsgrupp inom Socialdepartementet med uppgift att föreslå formerna och definiera uppgiften för en oberoende och strukturellt fristående granskningsfunktion för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Enligt beslutet skulle den första delen av arbetet koncentreras till hälso- och sjukvården och äldresjukvården samt granskningsfunktionens organisationsform. Detta arbete har avslutats i oktober 2009 och redovisas i denna departementspromemoria. Senare ska ett särskilt beslut fattas om utredningsarbetets andra del, som ska koncentreras till socialtjänsten.
 

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast