Hoppa till innehåll

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Läs Vårdföretagarnas remissvar 2016:41 Diarienr:S2016/07117/SF.

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast
17 februari 2017

Remiss Ds 2016:21

Kontaktperson