Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Läs Vårdföretagarnas remissvar 2016:41 Diarienr:S2016/07117/SF.

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

17 februari 2017


Länk till remiss

Remiss Ds 2016:21

Kontaktperson