Viktigt angående tillståndsplikten för SoL-verksamhet på entreprenad

Senast den 1 april 2018 måste du ha ansökt om tillstånd hos IVO för äldreboenden, stödboenden, HVB eller annan SoL-verksamhet som drivs på entreprenad. Om du inte lämnar in en tillståndsansökan betraktas din verksamhet som otillåten. Att bedriva en verksamhet utan tillstånd är sanktionerat med böter.

Läs mer här.

Här finns information om tillståndsplikt för entreprenader inom socialtjänstlagen. Längre ned på sidan hittar du information om Vård­företagarnas arbete på området.

Om tillståndsplikt för entreprenader

Riksdagen har beslutat att entreprenader måste ha ett tillstånd från Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) för att få bedriva verksamhet. Tillståndsplikten gäller från den 15 april 2017 och omfattar alla entreprenader inom socialtjänstlagen, till exempel äldreboenden, stödboenden och HVB-hem. Tillståndsplikten gäller inte hemtjänst.

Verksamhet får inte bedrivas utan tillstånd och det är du som företagare som ansvarar för att ansöka om tillståndet hos IVO.

Övergångsbestämmelser

Om du redan bedrev verksamhet på entreprenad när förändringen trädde ikraft den 15 april 2017 omfattas du av övergångsbestämmelser. Då måste du ha sökt tillstånd hos IVO senast 1 april 2018 för att få fortsätta bedriva verksamheten. Verksamheten får fortsätta att bedrivas utan tillstånd till dess att IVO fattat slutligt beslut om din ansökan om tillstånd. Läs mer om övergångsbestämmelserna i fler frågor och svar i högermarginalen.

Media, skrivelser och information från IVO

Vård­företagarna har ställt skrivelser till IVO med krav på förtydliganden av den lämplighetsprövning som myndigheten gör när en ansökan om tillstånd behandlas. Läs skrivelserna nedan.

Vård­företagarnas skrivelse, IVO:s svar på skrivelsen

Vård­företagarnas andra skrivelseIVO:s svar på andra skrivelsen