Hoppa till innehåll
Antje Dedering och Eva Eriksson

Debattartikel i UNT: Äldres valfrihet måste gå före politikers

Att välja var man vill bo är ett viktigt beslut för oss alla – det blir inte mindre viktigt när man blir äldre. Tvärtom, skriver Antje Dedering och Eva Eriksson, ordförande SPF Seniorerna i Upsala Nya Tidning.

Fler än 9 av 10 vill kunna välja var de ska bo den dagen de behöver plats på ett äldreboende. De vill också kunna välja mellan olika privata och offentliga boenden. Det är därför viktigt att Uppsalas seniorer erbjuds en verklig valfrihet. Så blir det inte nu.

Det förslag som Uppsalas politiska majoritet presenterat innehåller ingen beskrivning av hur äldres valfrihet ska säkerställas. I stället vill politiken bestämma både vilken typ av utförare som de äldre ska få välja mellan och var de tilltänkta boendena ska ligga. Vi menar att detta bör styras av de äldres önskemål. Annars blir det ingen verklig valfrihet, skriver Vårdföretagarna tillsammans med SPF Seniorerna i en debattartikel i Upsala Nya Tidning.