Dags att avliva myterna om privat driven vård

Enligt Socialstyrelsens färska rapport Kommun- och enhetsundersökningen 2014 är kvaliteten på privata äldreboenden bättre än kommunala på samtliga kvalitetsparametrar som lyfts fram i rapporten. Det skriver Håkan Tenelius i en replik i ETC.

Jenny Härold Blomqvist gör i ETC den 11 december ett tänkvärt inlägg i välfärdsdebatten. Hon efterlyser en debatt med tydligare fokus på arbetsvillkoren för dem som arbetar inom äldreomsorgen. Till exempel har Arbetsmiljöverket konstaterat att kvinnors arbetsmiljö blir allt sämre och att sjukskrivningarna inom omsorgsyrkena är ett stort problem.

Från Vårdföretagarnas sida delar vi denna oro även om vi har en lite annorlunda syn på problembeskrivningen i övrigt. Till exempel delar vi inte Jenny Härold Blomqvists syn på privata vård- omsorgsföretag och kopplingen mellan sjukskrivningar, kvalitet och bemanning. Precis som Jenny Härold Blomqvist skriver är personalen den viktigaste faktorn för kvaliteten i äldreomsorgen. Men enligt Socialstyrelsens färska rapport Kommun- och enhetsundersökningen 2014 är kvaliteten på privata äldreboenden bättre än  kommunala på samtliga kvalitetsparametrar som lyfts fram i rapporten.

Enligt samma rapport är skillnaden i bemanning mellan de privata och kommunala äldreboendena fem procent, inte tio som Jenny Härold Blomqvist skriver. Samtidigt är sjukfrånvaron 16 procent lägre än i den kommunala äldreomsorgen.  Det innebär att de privata äldreboendena har fler medarbetare på plats än vad som syns i bemanningsstatistiken, och därmed också bättre kontinuitet i personalen.När det gäller arbetsvillkor visar Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex årliga statistik dessutom att anställda i privat vård och omsorg, år efter år är nöjdare. De privat anställda har också högre lön enligt SCB. Det är också faktorer som gör att privat äldreomsorg håller en högre kvalitet, trots en något lägre bemanning.

Det finns inom vård och omsorg 12 000 företag med sammanlagt 160 000  anställda. 93 procent av dessa är småföretag och en majoritet drivs av en kvinna. Dessa vill som alla andra företag göra vinst och därigenom ges möjlighet att betala tillbaka till ägare, banken och bygga en buffert för att kunna expandera och utveckla. Om vi på allvar vill värna framtidens äldreomsorg är det inte rätt väg att gå att begränsa eller helt ta bort dessa företags möjligheter att verka.  Redan nu ser vi exempel på företag som tänker dra sig ur vård- och omsorgssektorn. Förlorarna är våra äldre, patienter, brukare, och vi alla när våra gemensamma tillgångar inte används på bästa sätt. Därför är det dags att nu på allvar avliva myterna om privat driven vård- och omsorg. 

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln publicerades i Dagens ETC 18 december 2014