Hoppa till innehåll
Brukare och assistent utomhus

Ytterligare 650 personer skulle kunna få assistans utan högre kostnader för samhället om resurserna används effektivare

April månads Assistansbarometer från Vårdföretagarna specialgranskar vad som skulle inträffa om kommunerna slutade bedriva personlig assistans i egen regi. Man konstaterar att utan att tillföra systemet en enda krona så skulle 650 personer ytterligare kunna få rätt till personlig assistans. Det skulle dock kräva att staten och kommunerna agerade tillsammans för att hitta bästa möjliga lösningar för personer med stora funktionsnedsättningar.

Kommuner utför assistans 30 % dyrare än privata utförare

I mitten på april presenterade Vårdföretagarna en rapport kring assistansens samhällskostnader som Grant Thornton tagit fram. I den framkom i huvudsak två saker. Personlig assistans är en effektiv insats och inte dyrare än andra insatser och att de privata och ideella utförarna bidragit till att kostnaderna hålls nere och borde värnas. Rapporten konstaterar vidare att när kommunerna utför assistans så är den 30 procent dyrare än när privata utför assistansen.

650 fler personer kan få assistans utan att de totala kostnaderna för det offentliga skulle öka

– Med utgångspunkt i Grant Thorntons rapport kan vi konstatera att merkostnaden för kommunalt utförd personlig assistans ligger 1,5 miljarder över vad den skulle kosta om den drevs helt i privat regi. Omräknat skulle 650 fler personer kunna få rätt till personlig assistans utan att de totala kostnaderna för det offentliga skulle öka. Det skulle vara en ökning av assistansanvändarna med runt fem procent, säger Björn Arnek, branschekonom. 

– Stuprörstänkandet mellan stat och kommun gör det osannolikt att någon förändring kommer till stånd. Det skulle kräva en skatteväxling. Men det vore en välgärning för ett stort antal personer med stora funktionsnedsättningar som skulle kunna få rätt till personlig assistans om våra myndigheter såg till det bästa för den enskilde individen och hur man kan få mesta möjliga för skattepengarna, säger Patrik Silverudd, näringspolitisk expert personlig assistans. 

Kommunerna tillför alltså runt 1,5 miljarder kronor till personlig assistans varje år för att täcka upp mellanskillnaden mellan vad staten betalar och vad den faktiska kostnaden är. Dessa extra resurser, som måste tas från andra verksamheter eller via skattehöjningar ger varken högre kvalitet eller fler individer möjlighet att få personlig assistans. Det är ett samhällsekonomiskt slöseri.

Långt kvar till målet om 2000 fler brukare

Övriga nyheter i Assistansbarometern för april är att antalet assistansbrukare ökar något – drygt 50 personer – men mycket långt kvar till målet om 2000 fler brukare. Med samma takt kommer det att ta över fem år att komma ikapp den politiska målsättningen som riksdag och regering satt upp när man fattade beslut om att införa ”Stärkt rätt till personlig assistans”. Noterbart är att antalet brukare fortfarande ligger under antalet brukare samma månad 2023.