Hoppa till innehåll

Landets kommuner står fortsatt inför tuffa ekonomiska prioriteringar. Det är därför olyckligt att staten inte tar sitt ansvar fullt ut vad gäller ersättningen för personlig assistans. Statligt beviljad personlig assistans måste fullt ut finansieras med statliga medel. Allt annat är orimligt. På grund av att statens ersättning är för låg, tvingas i dagsläget kommunerna varje år att tillskjuta mellan 1 och 2 miljarder kronor för att täcka kostnaderna. Detta blir ett omvänt ”statsbidrag” som dränerar andra viktiga delar av kommunernas redan hårt ansträngda ekonomier. Det är ohållbart.

I mer än tio år har ersättningen för personlig assistans understigit kostnads­utvecklingen i samhället. Det finns inom assistans inte någon motsvarighet till omsorgs­pris­index (OPI), som används inom andra delar av omsorgen för att justera ersättningar i takt med löneutvecklingen. Den långvariga under­finansieringen har skapat en ohållbar situation för såväl kommunala som privata utförare inom personlig assistans, skriver Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna och Annika Wallenskog, chefs­ekonom Sveriges kommuner och regioner.