Hoppa till innehåll

Det är mycket stor skillnad i andelen individer inom olika åldersgrupper som har statlig assistansersättning. Lägst andel är det i åldersgruppen 0-14 år där 79 av 100 000 individer har statlig assistansersättning. Högst andel återfinns i åldersgruppen 20-24 år där 192 av 100 000 individer har det.

Det är mycket stor skillnad i andelen individer inom olika åldersgrupper som har statlig assistansersättning. Lägst andel är det i åldersgruppen 0-14 år där 79 av 100 000 individer har statliga assistansersättning. Högst andel återfinns i åldersgruppen 20-24 år där 192 av 100 000 individer har det.

I alla åldersgrupper utom två har antalet individer assistansersättning minskat

Det är alltså nästan 150 procent större andel i åldersgruppen 20-24 år som har statlig assistansersättning jämfört med i åldersgruppen 0-14 år. Den procentuella utvecklingen av antalet individer med assistansersättning skiljer sig också kraftigt åt mellan olika åldersgrupper under den senaste 10-årsperioden. I två åldersgrupper, 30-34 år och 35-39 år, har antalet ökat medan det i samtliga övriga åldersgrupper har minskat perioden 2014-2023.

Störst minskning har det varit i åldersgruppen 60-64 år där minskningen varit 41 procent, motsvarande 140 individer. Nästa störst procentuella minskning var det i åldersgrupper 0-14 år med 36 procent. Det motsvarade en minskning från 2 276 individer i december 2014 till 1 452 individer i december 2023.

– Landets familjer med barn med svåra funktionsnedsättningar kan inte vänta mycket längre. Rätten till personlig assistans måste stärkas på riktigt. Regeringen måste få bort det dubbla föräldraavdrag som Försäkringskassan felaktigt använder sig av när man bedömer barnens behov. Dessutom behövs en översyn av behovsbedömningen i övrigt snarast. Lev upp till de politiska löften som avgivits från vänster till höger, säger Patrik Silverudd, näringspolitisk expert personlig assistans. 

– Antalet brukare med statlig assistansersättning låg i januari kvar på samma låga nivå som i december 2023. Antalet brukare har inte varit så här få sedan 2004. När vi specialgranskat åldersfördelningen inom personlig assistans kan vi konstatera att det finns stora skillnader. Andelen individer med rätt till personlig assistans är lägst bland barn 0-14 år och det är en av de grupper som också minskat mest de senaste tio åren, säger Björn Arnek, branschekonom.