Hoppa till innehåll

När patienter i hela landet besvarar frågor om hur nöjda de är med sin vårdcentral rankas privatdrivna vårdcentraler högt. Av Sveriges 100 mest uppskattade vårdcentraler drivs 77 av privata vårdgivare. Den sammantagna bilden från SKR:s nationella patientenkät är att patienter generellt är nöjda med sin vårdcentral – oavsett om den drivs av regionen eller en privat vårdgivare. Vårdföretagarna publicerar nu samtliga listor – region för region.

Vårdföretagarna sammanställer för trettonde året i rad Patienttoppen, som är en analys av den stora nationella patientenkät som SKR genomför. I patientenkäten, som skickades ut i slutet av 2023, har närmare 100 000 patienter svarat på frågor om sin vårdcentral. Det handlar om frågor som rör flera parametrar i patientupplevelsen, däribland tillgänglighet, kontinuitet och om behov har blivit tillgodosedda. Totalt omfattas 1 199 vårdcentraler, varav 550 privatdrivna.

– Privatdrivna vårdcentraler får genomgående något högre betyg av patienterna. Det gäller både när vi analyserar svaren på nationell nivå och för respektive region, även om skillnaderna på vissa håll i landet är små, säger Björn Arnek, branschekonom på Vårdföretagarna.

Vårdföretagarnas sammanställning visar att de privata vårdcentralerna rankas högre än offentliga på samtliga frågeområden. I 15 av 21 regioner är det en privat vårdgivare som toppar listan, och i samtliga 21 regioner är patienterna generellt något nöjdare med privata vårdcentraler.

– Det är glädjande att privata vårdcentraler bidrar till att höja patienternas nöjdhet i hela Sverige. Sjukvården behöver ännu mer samarbete mellan offentliga och privata vårdgivare för att klara av att tillgodose patienters behov i hela vårdkedjan, säger Karin Elinder, näringspolitisk expert sjukvård, Vårdföretagarna.

Här finns listor över de mest uppskattade vårdcentralerna – region för region

Patienttoppen i korthet:

77 av de 100 vårdcentraler i Sverige som har mest nöjda patienter är privat drivna.

I samtliga 21 regioner är det privat drivna vårdcentraler som uppskattas mest.

I 15 av 21 regioner toppar en privat driven vårdcentral listan.

De privat drivna vårdcentralerna har i snitt något högre patientnöjdhet på samtliga kvalitetsparametrar än de offentligt drivna vårdcentralerna. Skillnaderna är små, men entydiga.