Hoppa till innehåll
Vårdpersonal går i korridor

Vård­företagarnas medlemmar är redo att jämföras 

En framgång för Vårdföretagarna, men framförallt för Sveriges patienter i en förhoppningsvis nära framtid; Det ska bli enklare för patienter att jämföra vårdgivare, baserat på bl.a. kvalitet och Vårdanalys får nu ett uppdrag att se över vilka kriterier som är lämpliga som jämförelsegrund.

Vårdföretagarnas engagemang för patienternas möjlighet att enkelt göra informerade val har funnits i många år. Utifrån patientperspektivet är det viktigt att få en säker vård, och ur medarbetarperspektivet vet vi att snabb återkoppling och feedback är viktigt.  

Privata vårdcentraler topprankade

De jämförelser som idag finns för handen talar alla för värdet av en mångfald av utförare. 17 av 20 av de topprankade vårdcentralerna är till exempel privat drivna

Ökad transparens för styrning, mätning och uppföljning

Våra medlemmar ser fram emot en ökad transparens som också kan underlätta för huvudmännen att styra, mäta och följa upp vården så att de gemensamma resurserna kan användas klokt. För inspiration finns mycket att läsa här om det arbete Vårdföretagarna redan bedriver.