Hoppa till innehåll
Rikard Johansson

Vård­företagarna deltar på konferens mot mutor och korruption

Flera brottsbekämpande myndigheter har pekat på att korruption inom välfärden är en växande trend. Där flera kriminella aktörer använder företag som verktyg för att försöka ta sig in i välfärden. Det finns både kriminella inom kommuner, regioner och myndigheter som är möjliggörare till affärsuppläggen. Den här utvecklingen behöver stoppas och det är snabbt.

Risken för mutor och korruption har ökat de senaste åren. Vi vet att risken ökade sort under pandemin, då flera fall av korruption och oegentligheter har avslöjats. Kunskapen om var riskerna är störst och hur korruption uppstår är dock fortsatt låg. Att öka kunskap och främja arbete mot korruption blir allt viktigare för att minimera risken för nya fall. 

Mutor, korruption och otillåten påverkan  

Det har blivit en tradition att Vårdföretagarnas Rikard Johansson, kvalitets- och etikrådgivare, deltar som talare och panellist under den nationella konferensen Mutor, korruption och otillåten påverkan som arrangeras av  Insight Events 13-14 december. 

Den populära konferensen samlar de främsta ämnesföreträdarna i landet och det ges nu tillfälle att träffas, nätverka och lära från varandra. Under konferensen talar bland andra Peter Stiernstedt, Lecturer in Criminology, University of West London. Konferensen modereras av Hayaat Ibrahim, generalsekreterare, Institutet Mot Mutor. 

Mutor och korruption är kostsamt – både avseende ekonomisk skada och förtroendeskada. Det minskar organisationens effektivitet och det proaktiva arbetet för att upptäcka och identifiera riskområden är angeläget. Grundläggande i alla organisationer är en sund affärsetik och moral som sedan ska omsättas i riktlinjer och rutiner för att man ska kunna agera i tid och med rätt åtgärder – om det värsta sker. Det är naturligtvis bättre att skapa förutsättningar för att förhindra oegentligheter, ett arbete som hela tiden måste finnas med i organisationens DNA. Här har Vårdföretagarna tagit ett stort ansvar med branschens mest utvecklade uppförandekod. Utöver detta har Vårdföretagarna tagit initiativet till Överenskommelse Mot Mutor och Korruption för aktörer verksamma inom vård- och omsorg samt inom personlig assistans.

Intervju med Rikard Johansson, Vårdföretagarna

Rikard Johansson talar under sitt föreläsningspass om ledningens betydelse i dessa frågor. Vi passade på att ställa några frågor till Rikard inför föreläsningen. 

Vad handlar ditt pass på konferensen om?
Mitt pass handlar om etik och antikorruption, som är två viktiga frågor. Vi förvaltar ett förtroende från allmänheten och flera studier visar att förtroendet sjunker för flera myndigheter och organisationer. En klok person har sagt att korruption är en folksjukdom och att den viktigaste behandlingen mot denna är transparens.  

Hur skapar man rätt förutsättningar och strategi för att etik och moral ska genomsyra en organisation och dess medarbetare?
Allt börjar med ens egna värderingar och att organisationen styr och följer upp de organisatoriska värderingarna. I det dagliga arbetet är det viktigt att coacha och lyfta upp etiska dilemman – i ledningsgruppen, hos mellanchefer, bland enskilda medarbetare och kunder. En nyligen publicerad undersökning visar att 74 procent av medarbetarna anser att etik är viktigt för dem på arbetsplatsen.

Hur ser vi svenskar på korruption?
Frågar du gemene person i vårt land så får du nog svaret att vi är förskonade från korruption och mutor. Trots det finns det flera intressanta åtal och 2021 var det 30 stycken i Sverige. Troligtvis är det toppen av ett isberg. Sedan tror jag rent allmänt att vi i Sverige har en naiv inställning till korruption. 

Hur arbetar man med en förändringsprocess för att öka medvetenheten om dessa frågor?
I organisationer som vill ligga i framkant av kunskapsläget gäller alltid regel nummer ett – att prioritera omvärldsbevakning. Identifiera de som kommit långt och bjud in dessa till ledningsgruppen. Lär från de som går före. Ju mer kunskap man har, desto större chans är det att man gör hållbara val. 

Vilken betydelse har ledningen för att motverka mutor och korruption?
Att leda i tider av förändring ställer höga krav på ledarskapet. Ledningen behöver ha insikt om betydelsen av, och kompetens inom, riskhantering. Naturligtvis behöver även individerna i ledningen vara förebilder och visa att ämnet är prioriterat genom att prata om dilemman och uppförandekoden i de dagliga samtalen med medarbetarna. 

Hur hög är ledningens beredskap hos Vårdföretagarnas medlemmar gällande dessa frågor?
I vår styrelse har arbetet med uppförandekod högsta prioritet. Våra nya medlemmar förbinder sig att följa vår uppförandekod och att göra gott för branschen. Vi har dokumenterade processer och vårt etikråd som stöd när det brister. 

Vad hoppas du deltagarna tar med sig efter att ha lyssnat på din föreläsning?
Jag kan förhoppningsvis förklara att det här handlar om ett uthålligt arbete där de får ta del av den verktygslåda med metoder och arbetssätt som vi byggt upp under över tio års tid. Allt vi gör är transparent och förhoppningsvis inspireras andra av vårt viktiga arbete. 

Är du nyfiken på någon annan talare på konferensen?
Det finns många kompetenta på talarlistan men om jag måste välja ut några så är det tre personer som sticker ut. Dessa individer brukar förmedla saker på ett pedagogiskt och engagerande sätt. Jag kan verkligen rekommendera att lära från Hayaat Ibrahim, Natali Engstam Phalén och Peter Stiernstedt.