Hoppa till innehåll

– Nationella hälsodata av god kvalitet är viktiga för att vi ska få en bättre och säkrare vård för alla patienter och i förlängningen en bättre hälsa för alla. Att det saknas data inom flera områden påverkar möjligheterna till bland annat nationella uppföljningar, analyser av vård- och omsorgssystemet, läkemedelsutveckling och forskning säger Anna Bennet Bark, enhetschef på Socialstyrelsen.

Vårdföretagarna har drivit denna fråga under de senaste åtta åren och jag bloggade så sent som i september om detta. Utifrån säker vård och ur medarbetarperspektivet vet vi att snabb återkoppling och feedback är viktigt för prestation och motivation.

Vårdföretagarna ser det som positivt att en kunskapsstyrande myndighet uppmärksammar vikten av nationella hälsodata och kommit fram till samma slutsatser som oss.