Hoppa till innehåll

Vård­företagarna deltar i nationell kompetensdialog

Vårdföretagarna deltar idag i Nationella vårdkompetensrådets konferens om primärvårdens kompetensförsörjning. Tillsammans med företrädare för kommuner, regioner, universitet och högskolor samt företrädare för vårdens yrkesgrupper hoppas vi enas om konkreta förslag för att attrahera och behålla medarbetare i primärvården.

– Hälften av alla patientbesök i primärvården görs idag hos privata vårdgivare. Våra medlemsföretag är verksamma i nästan samtliga regioner. Därför kan vi bidra med ett helikopterperspektiv från Sveriges primärvård. En fungerande kompetensförsörjning är avgörande för alla verksamheter, offentliga som privata, säger Johan Lahne, näringspolitisk expert som tillsammans med Praktikertjänsts chefsläkare Sara Banegas representerar Vårdföretagarna.

Bakom inbjudan till dialogmötet står Nationella vårdkompetensrådet och Socialstyrelsen som har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag som syftar till att stärka medarbetarna och säkra den framtida kompetensförsörjningen i primärvården. Vårdföretagarna tar med sig flera konkreta förslag till bordet.

– Verksamheterna måste ges bättre ekonomiska förutsättningar för utbildning och handledning av framtida medarbetare. Redan idag gör 35 procent av ST-läkarna i allmänmedicin sin utbildningstjänstgöring hos privata vårdgivare. Med rätt förutsättningar kan våra medlemsföretag bidra ännu mer. Vi ser också ett stort behov av att rensa i detaljregleringar och öka tilliten till medarbetarnas förmåga och kunskap att med större frihet styra verksamheten, säger Johan Lahne.

Läs gärna mer om Nationella vårdkompetensrådet här. I Privat Vårdfakta kan du fördjupa dig i de privata vårdgivarnas omfattande uppdrag i den svenska primärvården.