Hoppa till innehåll

Hård valretorik slår på medarbetarna inom vården och omsorgen

Privata vårdgivare hjälper inte till i kris, ger sämre vård och tänker bara på vinst. Så låter valretoriken hos vissa partier. Hur kommer det sig då att mer än 180 000 sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, socionomer, psykologer och en rad andra professioner valt att arbeta i privatdriven vård och omsorg?

Var femte person som arbetar inom vården och omsorgen gör det hos en privat utförare

Varannan rekrytering sker genom rekommendationer från kollegor. Den absoluta majoriteten, men inte alla, arbetar hos någon av Vårdföretagarnas drygt 1 9000 medlemsföretag med över 104 000 årsanställda.

Vård- och omsorgsverksamheter är personalintensiva. Det är personalen som vårdar, botar, lindrar och ger omsorg. Varje dag står de i gapet mellan liv och död, välmående eller lidande. Därför finns det omfattande lagstiftning, riktlinjer och regelverk för varje typ av vård- och omsorgsverksamhet. På motsvarande sätt är yrkena strikt reglerade och i många fall kräver långa utbildningar. Stora yrkesgrupper som sjuksköterskor, läkare och psykologer är dessutom skyddade genom legitimation, likt ytterligare ett 15-tal av de vanligaste vård och omsorgsyrkena. Det är Socialstyrelsen, som utfärdar legitimation. Därtill granskas såväl personal som verksamheter av Inspektionen för vård och omsorg.

Att varje medarbetare spelar en avgörande roll är därför en underdrift. Verksamheterna står och faller med personalen. När en hel bransch angrips och målas upp som oseriös – blir det till ett angrepp mot den personal som själv valt att arbeta där.

Arbetsplatser i privat regi skattas generellt högst

När medarbetare i vård och omsorg får betygsätta sin arbetsgivare och arbetsmiljö skattas arbetsplatser i privat regi generellt högre. De högre betygen syns bland annat vid en övergripande bedömning, om de ser fram emot att gå till jobbet, behandlas rättvist av sin närmsta chef och känner tilltro till den högsta ledningens förmåga att leda och utveckla verksamheten.

Kan det verkligen vara så att över 100 000 medarbetare inom vården och omsorgen är oseriösa? Har 20 procent av hela Sveriges vård och omsorgspersonal gjort ett felaktigt val av arbetsgivare? Vårdföretagarna menar att det faller på sin egen orimlighet.