Hoppa till innehåll

Stor efterfrågan på medarbetare till vård och omsorg

Sju av tio företag upplever svårigheter med att rekrytera personal, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv. Brist på personer med rätt utbildning och rätt arbetslivserfarenhet, uppger Vårdföretagarnas medlemsföretag som de främsta utmaningarna. När alla branscher konkurrerar om den framtida arbetskraften, som inte kommer räcka till, utmanas även vården och omsorgen.

Största yrkesgrupperna finns inom vården och omsorgen

Det är inte någon nyhet att vård och omsorg har behov av fler medarbetare och upplever stora utmaningar med att rekrytera. Samtidigt arbetar redan drygt 760 000 personer i vård och omsorg, eller 17% av alla anställda totalt. Undersköterska är det överlägset mest vanliga yrket, sett till antalet anställda. Enligt SCB finns det 129 000 undersköterskor verksamma inom både offentlig och privat regi. Ingen annan yrkesgrupp är större på den svenska arbetsmarknaden.

Sju av tio upplever svårigheter med att rekrytera

Svenskt Näringsliv har under drygt 20 års tid undersökt företagens rekryteringsbehov och utfall i Rekryteringsenkäten. Det är en omfattande och bred undersökning för hela näringslivet men som även inkluderar ett tvärsnitt om drygt 600 av Vårdföretagarnas medlemsföretag. Därför är undersökningen ett bra komplement till motsvarande offentliga rapporter och sammanställningar för vården och omsorgen, där privata vårdgivare inkluderas i varierande utsträckning.

Av Vårdföretagarnas medlemsföretag som deltagit i undersökningen, uppgav sju av tio företag svårigheter med att rekrytera. Det är något över snittet för alla branscher och ett värde som inte nämnvärt förändrats över tid. Brist på personer med rätt utbildning, respektive rätt arbetslivserfarenhet, uppgavs vara de främsta utmaningarna. Andra branscher har över tid haft mindre svårigheter med att rekrytera men i takt med att svensk ekonomi utvecklats har konkurrensen om arbetskraften ökat. Det är i grunden ett positivt problem men som inte enbart kan förklaras av god tillväxt i svensk ekonomi. Strukturella utmaningar som dimensioneringen av utbildningssystemen samt att en stor andel människor idag står utanför och långt ifrån arbetsmarknaden, måste lösas.

Flest rekryteringar via kontakter och nätverk

Nästan hälften av alla jobb, 49%, förmedlades via kontakter och nätverk. Det ligger i linje med arbetsmarknaden i stort men bekräftar också att privata vårdgivare är attraktiva som arbetsgivare, tvärtemot vad många debattörer vill framhäva. Få medarbetare skulle rekommendera vänner och tidigare kollegor att söka sig till en dålig arbetsgivare. Samtidigt visar det på andra utmaningar. Företagen uppger att endast 1 % av tjänsterna tillsattes genom samarbete med en utbildningsanordnare. Det är ett underbetyg som måste undersökas närmare eftersom det finns en etablerad samverkan.

Vårdföretagarna tar ansvar för kompetensförsörjningen

Hela 49 % av de tillfrågade medlemsföretag samverkar med lärosäten och utbildningsanordnare. Det kan vara allt ifrån praktikplaceringar till APL- och VFU-platser för undersköterskor, sjuksköterskor eller fysioterapeuter men också ST-tjänster för läkare. I undersökningen uppges samverkan fungera ganska bra, om ej helt tillfredställande. Samtidigt finns det utmaningar som måste lösas, vilket Vårdföretagarna skrivit om tidigare.

VO-college en framgångsrik väg

Vård och omsorgscollege är ett partsgemensamt initiativ för att kvalitetssäkra samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare. Vårdföretagarna är en av ägarna och finansiärer tillsammans med andra arbetsgivarorganisationerna SKR, Sobona och Fremia, samt fackförbundet Kommunal. Syftet är att utbildningarna bättre ska motsvara ”verkligheten” och att elever och studenter ska vara mer förberedda för yrket.

Det går att matcha arbetstagare med arbetsgivare på ett bättre sätt men då måste utbildningsanordnare, kommuner och Arbetsförmedlingen ha en bättre dialog och samverkan. Vårdföretagarna bidrar gärna med kunskap om hur det kan gå till.