Hoppa till innehåll

Vård­företagarna hos Kommissionen för skattenytta

Onsdag den 30 mars ordnade Kommissionen för skattenytta ett seminarium om välfärdsbrottslighet där man bland annat pratade om just personlig assistans. Jag representerade Vårdföretagarna och berättade om några av Vårdföretagarnas Bransch Personlig Assistans många förslag för att värna seriösa aktörer och stoppa kriminalitet, fusk och oseriösa aktörer.

För våra medlemsföretag är det oerhört viktigt att branschen saneras från kriminella och oseriösa element, så att man konkurrerar med kvalitet och med jämlika spelregler. Det är också viktigt att sanera branschen för att långsiktigt värna den viktiga frihetsreformen personlig assistans.

Från Vårdföretagarnas Bransch Personlig Assistans har vi en lång lista på förslag för ökad kvalitet, transparens och seriositet. Bland annat vill vi att Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram nationella kvalitetskriterier för assistansen, att Inspektionen för Vård och Omsorg bedriver en betydligt mer verksamhetsnära tillsyn utifrån sådana tydliga kriterier och att ett system för gemensam digital in- och utcheckning av assistent och assistansanvändare införs som ett obligatoriskt komplement till tidrapporterna till Försäkringskassan. Vi har förslag kring hur ett sådant system kan se ut, men menar att för att det ska bli riktigt bra krävs ett samarbete mellan Försäkringskassan, seriösa aktörer, företag som erbjuder digitala tjänster för administration av personlig assistans och naturligtvis assistansanvändare.

Vi hoppas att den givande diskussionen hos Kommissionen för skattenytta kan tas vidare i fler forum, tillsammans med såväl politiker som relevanta myndigheter. Konstruktiv samverkan för att stävja kriminalitet och fusk är nödvändig – och efterfrågas av branschen.