Hoppa till innehåll

Vården och omsorgen är ett feministiskt föredöme

När kvinnor får möjlighet till företagande får det fantastiska effekter, både för henne själv och för samhället. Företagandet kan börja i en idé om att vilja ha ökad makt över sin egen vardag. En trötthet inför långa beslutskedjor eller tungrodd byråkrati. Ett ledarskap där hon ser – det här kan jag göra bättre. Men ofta handlar det också om en idé, om verksamhetsutveckling– det här kan jag göra smartare.

63 procent av alla Sveriges vård- och omsorgsföretag drivs av kvinnor. Motsvarande siffra för det övriga näringslivet är tyvärr bara 27 procent. Varannan damernas är långt bort i de flesta branscher. Vården och omsorgen är ett feministiskt föredöme.

Att många kvinnor driver företag i branscher där många kvinnor arbetar är inte så konstigt. Vi gräver där vi står, startar eget inom det vi kan. Men det innebär också att vårdens och omsorgens medarbetare får kvinnor som chefer – förebilder som visar att det är möjligt att gå sin egen väg. De som startar eget idag kanske inspirerar morgondagens vård- och omsorgsmedarbetare att starta eget. På så sätt kan också vården och omsorgen fortsätta utvecklas, genom att de som har en smartare idé, en egen nisch eller en effektiv lösning tar chansen och vågar försöka på egen hand. Genom dessa modiga kvinnor får vi en än bättre vård och omsorg.

Men detta är ingen naturlag. Tvärtom är det resultatet av medvetna politiska vägval, där Sverige genom valfrihetsreformer som LOV i äldreomsorgen och vårdval i primärvården har skapat möjligheten till företagande i vård och omsorg för kvinnor runtom i vårt land.

Att värna dessa valfrihetsreformer är inte bara att värna patientens, den äldres eller brukarens rätt att välja, eller medarbetarens möjlighet att välja mellan flera arbetsgivare. Det är också att värna kvinnors möjligheter att fortsätta starta och driva egna företag, och att genom sitt engagemang utveckla vården och omsorgen.

I dag firar vi internationella kvinnodagen. Firar? Detta är ju en kampdag. Men jag vill nog ändå fira en smula, och hylla alla de fantastiska kvinnorna som varje dag utvecklar vården och omsorgen i vårt land. Ert engagemang och er kraft är en ständig inspirationskälla.

Läs gärna mer om kvinnors vårdföretagande på vår samlingssida om kvinnors vårdföretagande.