Hoppa till innehåll
Antje Dedering, Förbundsdirektör

Valfrihet är bättre än särbehandling, DN

Dagens Nyheters ledarsida konstaterar idag att idéburna aktörer står för en större del av vård och omsorg i exempelvis Tyskland (26 procent), Belgien (32) och Nederländerna (47) än i Danmark (14) och Sverige (3 procent).

Det hade varit på sin plats att ledarsidan med två rader förklarade varför det förhåller sig så. Under 1900-talet fanns i Sverige en stark politisk vilja till centralisering och kommunalisering. Såväl kyrkan som stiftelser skulle bort från välfärden, som i stället skulle styras och drivas av politiskt styrda organisationer.

DN:s läsare får dock nöja sig med faktum: Sverige har en låg andel idéburna aktörer i välfärden. Det tycker DN är synd. Från Vårdföretagarnas sida kan vi bara instämma. Det behövs en mångfald av aktörer som driver kvalitet och utveckling i vård och omsorg.

Värna principen om mesta och bästa möjliga vård och omsorg per skattekrona

Till skillnad från Dagens Nyheters ledarsida anser Vårdföretagarna däremot inte att idéburna aktörer ska särbehandlas på skattebetalarnas bekostnad. Reserverade kontrakt för idéburna aktörer innebär just detta: En möjlighet att gå före i kön, inte på grund av att man levererar överlägsen kvalitet utan på grund av att man har en viss regiform.

Då åsidosätts principen om mesta och bästa möjliga vård och omsorg per skattekrona. Det är inte att måna om välfärdens utveckling.

Sannolikt olagligt att särbehandla en viss regiform

Dessutom är det sannolikt olagligt, vilket Vårdföretagarna nyligen uppmärksammat i en skrivelse till landets kommuner och regioner, utifrån bland annat en aktuell dom från Oslos tingsrätt.

Säkra mångfald och kvalitet: Värna LOV

Vårdföretagarna har ett betydligt bättre förslag för att säkra mångfald och kvalitetsutveckling: Utöka LOV. Ge makten till patienter och brukare. Då kan de verksamheter, oberoende av regiform, som erbjuder efterfrågade tjänster med god kvalitet, blomstra och växa. Utan att skattebetalarna får ta notan för att de har en av politiker eller ledarskribenter efterfrågad regiform.