Hoppa till innehåll
Hittar Centerpartiet tillbaka till valfriheten?

Väck liv i valfriheten, Centern!

Rätten att välja sin vårdcentral, äldreboende, hemtjänst och personlig assistans har starkt stöd bland svenska folket. Närmare 9 av 10 anser att det är rätt att var och en ska få välja det alternativ som passar bäst utifrån egna preferenser. Bland Centerpartiets väljare är stödet för valfrihet sedan länge grundmurat, enligt Svensk Näringslivs återkommande opinionsundersökningar.

Centerpartiet, ni styr omsorgen och sjukvården i Sverige

Centerpartiet är enligt SKR:s statistik det parti som i flest kommuner, 183, lyckas överträffa väljarstödet i riksdagsvalet. I små kommuner med färre än 10 000 invånare lockar man nästan 13 procent av väljarna. I flera kommuner, däribland i Nordmaling, dominerar Centern med en tredjedel av väljarstödet. Centerpartiet ingår i närmare 150 styren runt om i landet, varav drygt hälften är blocköverskridande. Dessutom är man med och styr i fler än hälften av Sveriges 21 regioner.

Väljarstödet talar sitt tydliga språk. Centerpartiet är en maktfaktor i Sveriges kommuner, som styr omsorgen, och regioner, som styr sjukvården. För den förkrossande majoritet som vill ha rätt att välja sin vård och omsorg är därför Centerpartiets partiprogram hoppfull läsning. Här tar man tydligt ställning för individens rättigheter. Valfriheten ska utökas, för att skapa utrymme för nya idéer och ge medarbetarna möjlighet att välja mellan flera arbetsgivare. Mer makt åt patienter och äldre och goda möjligheter ska ges för vård- och omsorgsföretag som möter de stora och växande behoven. Högt uppställda kvalitetskrav ska gälla för såväl offentliga som privata utförare i vården och omsorgen.

Centerpartiet brukade vara starka valfrihetsförespråkare

Genom åren har Centerpartiet haft starka valfrihetsförespråkare som velat flytta makt från politiker till individen. Thorbjörn Fälldins starka tro på den enskilda människan och företagandet som motorer för utveckling. Maud Olofsson som bland annat argumenterade för en kraftigt utbyggd rätt för äldre att välja sin äldreomsorg. Annie Lööf som i alla sammanhang stod upp för den valfrihet och mångfald som kommer när privata vård- och omsorgsgivare får vara med och bidra i den gemensamma välfärden.

”Det tycks det vara viktigare att besluten fattas i de kommunala sammanträdesrummen än av kloka ansvarstagande medborgare. För oss är principen viktigast. Rätten att bestämma själv ska gälla alla och alltid, även om jag bor i kommuner som Nora, Karlskoga eller Oskarshamn.”

Maud Olofsson i Svenska Dagbladet 2010

Fälldin, Olofsson och Lööf hade rätt. Privata vård- och omsorgsgivare bidrar till att nya innovationer och arbetssätt bryter igenom, att kvalitetsutvecklingen sporras när offentligt och privat lär av varandra och att vi får mer vård och omsorg för varje skattekrona. I undersökning efter undersökning ser vi hur de privata alternativen värderas högt av de som verksamheterna finns till för. Dessutom är medarbetarna nöjdare, där de själva anger faktorer som inflytande över hur arbetet ska utföras och gott ledarskap som två viktiga anledningar.

Inskränk inte individens möjlighet att själv välja

Dessvärre har Centerpartiets röst i valfrihetsfrågor tystnat betänkligt på senare år. Vårdföretagarna, med 2 000 medlemsföretag med 110 000 medarbetare inom vård och omsorg, ser på många håll i landet där Centerpartiet har inflytande hur valfriheten hamnar i skymundan. I vissa fall medverkar man i högsta grad till att begränsa valfriheten. Som om partiet resignerat inför de som uppenbarligen tycker att makt ska flyttas från patienter och äldre till politiker, ofta förtäckt med budskap om att ”återta kontrollen”. Som om kontroll inte kan uppnås med mindre än att individens rätt att välja inskränks eller aldrig införs. Det borde gå på tvärs med centerpartistiska grundvärderingar om att makt ska finnas så nära människan som möjligt.

När flera hundra centerpartistiska lokalpolitiker träffas under kommundagarna i Umeå i helgen finns alla förutsättningar på plats för att väcka liv i partiets starka valfrihetstradition: Väljarstöd, idéer och makt att påverka. Rätten att välja är värd att ta fajten för, Centern!